NOVÁ stránka OZ ZVJS.

Vážení členovia Odborového zväzu ZVJS!
Internetový BLOG
http://ozzvjs.blogspot.sk/ sme skončili aktualizovať 31.12.2016.
Od 1.1.2017 všetky potrebné aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke Odborového zväzu ZVJS
https://sites.google.com/site/ozzvjs/ . Vaše prípadné námety a podnety prosím adresujte na emailovú adresu Odborového zväzu ZVJS: ozzvjs@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie

Aktuálne počasie SR:

Otvoreny list Prezidenta PZ SR, Predsedu OZP v SR

Otvoreny list Prezidenta PZ SR, Predsedu OZP v SR

ZMLUVNÝ PARTNER ponúka:

ZMLUVNÝ PARTNER ponúka:
po kliknutí na obr. Vás presmeruje na ponuku

Benefity pre členov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže

Benefity pre členov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
str.č.1 kliknutím na plagát vás presmeruje na havnú stránku poisťovne

Poistenie ochrany práv členov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže

Poistenie ochrany práv členov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
POZOR! Od 1.2.2014 poskytuje zväz poisteným členom poistné plnenie prostredníctvom poisťovne D.A.S. a.s.

nedeľa 19. októbra 2008

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.,

Ústavné zakotvenie

Ústava Slovenskej republiky - Piaty oddiel " Hospodárske, sociálne a kultúrne práva"

čl. 36

Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä:
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň,
b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní
c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci
d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času
e) primeraný odpočinok po práci
f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie
g) právo na kolektívne vyjednávanie


čl. 37

(1) Každý má právo sa slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.
(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií ,ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví je neprípustné.
(3) Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom , ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu , verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých.
(4) Právo na štrajk sa zaručuje . Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci Zboru požiarnej ochrany.